GDPR

Informatie over het beheer van persoonlijke gegevens

Famozo Rentals persoonlijke gegevens

Lees de informatie over het beheer van persoonsgegevens door het gebruik van onze website.
famozorentals.com

Dit huidige beleid voor het bewerken en beschermen van gegevens van persoonlijke aard (hierna “Beleid”) biedt informatie over het verzamelen, opslaan, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Het bedrijf onder de naam Famozo Rentals (hierna “het bedrijf” of “wij” of “ons” genoemd), gevestigd in Tragaki, Zakynthos, P.O. 29100, Griekenland, tel.+30 6974137718, +30 2695770881, email: info@famozorentals.com, optredend als functionaris voor gegevensbescherming, verzamelt, bewaart, gebruikt en verwerkt uw persoonlijke gegevens in het algemeen.

 

Wat zijn persoonlijke gegevens?

De term “persoonlijke gegevens” verwijst naar informatie van individuen, zoals naam, postadres, e-mailadres, telefoonverkeer, enz., die u identificeren of kunnen identificeren, hierna “persoonlijke gegevens of gegevens” genoemd.

Wat is het verwerken van persoonsgegevens?

Elke handeling of reeks van handelingen uitgevoerd met of zonder gebruik van geautomatiseerde middelen, in persoonsgegevens of in gedeeltes van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, registreren, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, zoeken naar informatie, gebruiken, openbaarmaking, verspreiding of enige andere vorm van distributie, associatie of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Met uitzondering van de gegevens die door cookies worden verzameld, zijn de gegevens beperkt tot wat u uitdrukkelijk en voor een specifiek doel en met uw toestemming hebt verstrekt. We verzamelen ook gegevens wanneer u onze site bezoekt en als u hiermee heeft ingestemd, toestemming wordt verondersteld door het invullen van de relevante velden.

• Identiteitsgegevens, zoals naam, achternaam, achternaam, geboortedatum, rijbewijs, BTW, ID
• Productcommunicatie/verzendgegevens, zoals postadres, e-mailadres, telefoonnummer.
• Betaalgegevens, zoals creditcard-/betaalkaartnummer, PayPal, bankrekeningnummer.
• Identificatiegegevens zoals gebruikersnaam, IP-adres.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

De verwerking van uw gegevens wordt uitgevoerd door speciaal geautoriseerd personeel van ons bedrijf, of door computer- en elektronische apparatuursystemen van ons bedrijf en in uitzonderlijke gevallen door derden die, nadat ze zich contractueel aan ons bedrijf hebben verbonden om de vertrouwelijkheid te bewaren en uw gegevens te beschermen, deze verwerken. uitsluitend voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verstrekt. Over het algemeen worden uw gegevens verwerkt om u de volgende diensten te kunnen leveren:

• Aanbieding indienen: het bedrijf verwerkt uw gegevens om te bieden op autoleaseovereenkomsten voor korte of lange termijn.
• Autoverhuur: Het Bedrijf verwerkt uw gegevens om zijn contractuele relatie met u na te komen, zoals autoverhuur, het verlenen van onderhoudsdiensten (zoals onderhoud, carrosseriereparatie, reparatie, voertuigvervanging enz.), voldoen aan wettelijke verplichtingen, weigeren,
• Autoaankoop: het bedrijf verwerkt uw gegevens om de aankoopovereenkomst voor gebruikte auto’s te voltooien.
• Naleving van de toepasselijke wetgeving: Het Bedrijf verwerkt uw gegevens om te kunnen voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, waaronder in het bijzonder de naleving van de belasting- en verzekeringswetgeving of de autoverzekering die voortvloeit uit een actief verzekeringscontract.
• Een gebruikersaccount aanmaken: Het Bedrijf verwerkt uw gegevens om u accountfuncties te kunnen bieden en om het afsluiten van een huurovereenkomst of aankoop van producten en/of diensten te vergemakkelijken.
• Een nieuwsbrief versturen: Het Bedrijf biedt u de mogelijkheid om, indien u dat wenst, op uw e-mailadres geïnformeerd te worden over de promotie-/promotieactiviteiten van het Bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwe producten en/of diensten die op de markt beschikbaar zijn, eventuele aanbiedingen,
• Website-informatiediensten: Het bedrijf levert informatiediensten aan zijn klanten
• Privilegeprogramma’s voor klanten: Via deze programma’s biedt het bedrijf een aantal voordelen aan zijn klanten, zoals voorrang bij verhuurstations, voordeligere plaatsen op de parkeerplaatsen van het bedrijf, kortingsbonnen, aanbiedingen, enz.
• Communicatie: Het bedrijf gebruikt uw gegevens om te reageren op de verzoeken/vragen die u via het Contactcentrum en de contactformulieren indient.
• Een baan vinden: het bedrijf verwerkt uw gegevens om uw kwalificaties en capaciteiten te evalueren voor de functie waarvoor u solliciteert of voor een andere functie binnen het bedrijf, en om voor dit doel met u te communiceren.
• Online promoties/wedstrijden: het bedrijf verwerkt gegevens die u invult om deel te nemen aan een wedstrijd, in het geval dat u akkoord gaat met de wedstrijd, u op de hoogte stelt als u een winnaar van de wedstrijd bent en uw prijs overhandigt.
• Deelnemen aan online marktonderzoeken/vragenlijsten: het bedrijf verwerkt gegevens die u invult voor uw online enquêtes, bijvoorbeeld demografische gegevens (leeftijd, inkomen enz.). U kunt ze alle informatie of iets naar keuze registreren. De resultaten van de enquêtes worden uitsluitend gebruikt om de functies van onze site te verbeteren, om u te evalueren en vervolgens om de aan u geleverde diensten te verbeteren, voor geen enkel ander doel.

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens ten behoeve van de aangeboden producten en/of diensten, maar niet beperkt tot:

• de evaluatie van uw bod enerzijds en het sluiten van het huurcontract anderzijds.
• het beheren van de huurauto van uw keuze, b.v. het communiceren en bijwerken van uw beschikbaarheid, contractuitvoering, onderhoud, opknappen, repareren, vervangen, ophalen van het voertuig enz., het verzenden van de benodigde documenten voor producten die u hebt gekocht of diensten die u heeft geleverd, het beheren van uw schulden aan het bedrijf, het uitvoeren van terugbetalingen.
• naleving van de verplichtingen opgelegd door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld. arbeidsbelasting- en verzekeringswetgeving
• het controleren, verbeteren en aanpassen van uw voorkeuren en keuzes met betrekking tot onze producten en/of diensten;
• het per e-mail verzenden van informatie over de producten en/of diensten van het Bedrijf;
• klanttevredenheidsonderzoek, promotie van onze producten en/of diensten, het versturen van nieuwsbrieven over onze producten en/of diensten;
• de evaluatie van sollicitaties en cv’s met het oog op werving voor ons bedrijf;
• communicatie tussen ons in het geval van een wedstrijd.

Wat is de wettelijke basis voor uw gegevensverwerking door het bedrijf?

Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met:

• de voorwaarden van onze contractuele relatie,
• uw toestemming, indien van toepassing,
• de verplichtingen van het bedrijf die voortvloeien uit de wet (bijvoorbeeld belasting- , arbeids-, verzekeringswetgeving, enz.),
• het legitieme belang van ons bedrijf.

Wie zijn uw gegevensontvangers?

Het bedrijf garandeert dat het uw gegevens niet zal doorgeven, op de hoogte stellen, in concessie geven enz. aan derden (anders dan de hierin genoemde) voor welk doel of gebruik dan ook, tenzij dit vereist is door de toepasselijke wetgeving of vereist is door publieke/gerechtelijke instanties/autoriteiten.

Toegang tot uw gegevens is strikt vereist voor het personeel van het bedrijf, dat zich inzet voor vertrouwelijkheid, en voor onze dochterondernemingen, die uw gegevens verwerken als gezamenlijke managers.

Verwerking of als uitvoeren van de verwerking namens ons en in overeenstemming met onze instructies.

Uw gegevensontvangers zijn indicatief:

• Het bedrijf dat de loonadministratie van onze medewerkers verzorgt.
• De verzekeringsmaatschappijen die met ons bedrijf samenwerken.
• Onze dochterondernemingen en gebruikers van onze merken en systemen.
• De samenwerkende toeristenbureaus op het gebied van autoverhuur.
• De bedrijven die met ons bedrijf samenwerken voor reparatie, opknapbeurt en onderhoud van voertuigen die aan onze klanten worden verhuurd.De samenwerkende toeristenbureaus op het gebied van autoverhuur.
• Gecharterde Accountants Bedrijven die de financiële overzichten van ons bedrijf controleren.
• Partnerbedrijven die hulp bieden aan chauffeurs die onze bedrijfsvoertuigen gebruiken.
• Bedrijven die ook het wereldwijde autoboekingssysteem beheren, gevestigd in of buiten Europa, met wie wij informatie met betrekking tot onze autoverhuuractiviteiten zullen delen, waaronder mogelijk persoonlijke boekingsinformatie die via deze applicatie wordt geplaatst. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt zonder uw voorafgaande informatie en toestemming.
• De samenwerkende toeristenbureaus op het gebied van autoverhuur.

De uitvoerders van de verwerking namens ons zijn overeengekomen en zijn contractueel gebonden door het bedrijf:

• vertrouwelijkheid bewaren,
• uw gegevens niet naar derden verzenden zonder toestemming van het bedrijf;
• passende veiligheidsmaatregelen nemen,
• voldoen aan het wettelijke kader voor de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder Verordening 679/2016/EU (anders AVG).

Wanneer verwijderen wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens slechts zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor u uw gegevens aan ons heeft verstrekt en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Uw toestemmingsverklaring voor het versturen van een nieuwsbrief wordt bewaard zolang het bedrijf u een nieuwsbrief heeft gestuurd, tenzij u ervoor kiest de nieuwsbrief te beëindigen.

We bewaren uw CV’s per e-mail voor werk gedurende twee (2) jaar, tenzij u ons laat weten dat u ze voor een kortere periode wilt bewaren (de minimale termijn die u kunt kiezen is zes maanden vanaf de indiening ervan). ) of om ze te verwijderen.

De persoonlijke gegevens die u verstrekt voor uw deelname aan de Klantvoordeelprogramma’s worden verwijderd wanneer het programma afloopt, u wordt uitgesloten van het programma of u de wens kenbaar maakt om te stoppen met deelname aan het programma, zoals beschreven in de gebruiksvoorwaarden van het programma.

De gegevens die tijdens uw deelname aan prijsvragen en/of marktonderzoeken worden verwerkt, worden bewaard zolang als nodig is voor het voltooien van de prijsvraag of het onderzoek en worden vervolgens verwijderd.

Zijn  uw gegevens veilig?

Het bedrijf doet er alles aan om uw gegevens te beschermen.

We erkennen het belang van het beveiligen van uw Persoonsgegevens en hebben alle passende organisatorische en technische maatregelen genomen die voortdurend worden verbeterd op basis van technologische vooruitgang, met als enig doel het beveiligen en beschermen van uw Gegevens tegen elke vorm van toevallige of onbedoelde verwerking.

Wat zijn uw rechten?

U heeft toegang tot uw persoonsgegevens.

Dit betekent dat u het recht heeft om ons te vragen of wij uw gegevens verwerken. Als we uw gegevens verwerken, kunt u vragen om het doel van de verwerking, het soort gegevens dat we bewaren, aan wie we deze geven, hoe lang we deze bewaren, of we geautomatiseerde beslissingen nemen, maar ook over uw andere rechten, zoals correctie, verwijdering van gegevens, beperking van de verwerking en rapportage aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft het recht om deze te verwijderen/vergeten.

U kunt ons vragen uw gegevens te verwijderen als deze niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden of als u uw toestemming wilt intrekken als dit de enige rechtsgrondslag is.

U heeft het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

U kunt ons vragen de door u verstrekte gegevens te lezen, of ons vragen deze door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U heeft het recht om de bewerking te beperken. Zolang uw verwerking van bezwaren aanhangig is, kunt u ons vragen de verwerking van uw Gegevens te beperken.

U heeft het recht om bezwaar te maken en uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens en wij zullen stoppen met het verwerken van uw gegevens, tenzij er andere dwingende en legitieme redenen zijn die prevaleren boven uw recht. Als u uw toestemming heeft gegeven voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment met toekomstige werking intrekken.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een aanvraag indienen door ons een brief te sturen met een verzoek naar het postadres of het e-mailadres van het bedrijf met de titel “Uitoefening van recht”. Wij zullen deze zorgvuldig overwegen en zo snel mogelijk beantwoorden.

Buitengewoon:

Als u uw toestemming voor de nieuwsbrief wilt intrekken, kunt u dit doen door onderaan elke nieuwsbrief de link “Verwijderen uit de” nieuwsbriefmailinglijst “klik hier” te selecteren.

Wanneer beantwoorden wij uw verzoeken?

Wij zullen uw vragen kosteloos en onverwijld beantwoorden, en in ieder geval binnen één (1) maand nadat wij uw verzoek hebben ontvangen. Als uw Verzoek echter complex is of als uw Verzoek uit een groot aantal bestaat, laten wij u binnen de maand weten of we een verlenging van nog eens (2) twee maanden nodig hebben om te reageren.

Als uw Claims kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun terugkerende aard, kan het Bedrijf een redelijke vergoeding in rekening brengen, rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie of het uitvoeren van de gevraagde actie of het weigeren om op het Verzoek te reageren.

Waar kunt u terecht voor de ontwikkeling van uw aanvragen?

Voor informatie over de voortgang van uw aanvraag kunt u ons bellen of een e-mail sturen.

Welk recht is van toepassing op de verwerking van uw gegevens door ons?

Het toepasselijke recht is het Griekse recht, zoals geformuleerd in overeenstemming met de Algemene Verordening inzake de Bescherming van Persoonsgegevens 2016/679/EU, en in het algemeen de toepasselijke nationale en Europese wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Elk geschil zal worden voorgelegd aan de plaatselijk bevoegde Griekse rechtbanken.

Waar kunt u in beroep gaan als wij de toepasselijke wetgeving om uw Persoonsgegevens te beschermen schenden?

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Privacyautoriteit (Kifissias Post Office 1-3, 115 23, Athene, tel. 210 6475600, e-mail contact@dpa.gr), als u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke nationale en regelgevende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe wordt u op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen in dit beleid?

We werken dit beleid bij wanneer dat nodig is. Als er aanzienlijke wijzigingen optreden in het Beleid of in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, zullen wij deze update op onze site plaatsen en u op passende wijze hiervan op de hoogte stellen.

Wij raden u aan dit beleid van tijd tot tijd te lezen, zodat u weet hoe uw gegevens worden beschermd. 

 

Scroll naar boven